1. Gương decor hình bong bóng:
Code : GTR161
http://vhome24.com/wp-content/uploads/2020/04/GTR161-2-Copy-1.png
Là sự hài hòa của phổ biến hình tròn to nhỏ xếp cạnh nhau, sở hữu đến cho ko gian...