TP - Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) giai đoạn 2015-2017.


Theo đó, trường ĐHNT được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiều mặt: mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ CĐ, ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ theo nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh riêng; quyết định chương trình đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá…
Đặc biệt, trường được thu học phí (với mức tối đa chương trình đại trà đại học chính quy) theo kế hoạch như sau: năm học 2014-2015 : 13,0 triệu đồng/sinh viên/năm; năm học 2015-2016: 14,5 triệu đồng; 2016-2017: 16,0 triệu đồng.
Với tiền lương và thu nhập của giáo viên, ngoài tiền lương ngạch, bậc theo quy định của nhà nước, trường được quyết định thu nhập tăng thêm của người lao động từ nguồn chênh lệch thu sau khi đã hoàn tất các quy định về chi tiêu.

Theo tienphong.vn