Các thông tin tài chính đáng chú ý được cập nhập trong ngàyChuyển tiền “chui” làm khó ngân hàng – Đầu tư chứng khoánCuối năm là thời điểm hoạt động chuyển tiền và nhận kiều hối diễn ra mạnh mẽ. Ở nước ta, chuyển tiền ngầm chiếm thị phần khá lớn và đang cạnh tranh gay gắt với khối ngân hàng.Những “lỗ đen” ngân sách- TBKTSGViệc những cơ quan công quyền sử dụng ngân sách vung tay quá trán đến mức hết cả tiền trả lương và thanh toán các khoản nợ như ở một số địa phương đã bộc lộ thêm những góc khuất trong chi tiêu ngân sách.Tham gia cơ cấu lại ngân hàng yếu kém được giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc - Vietnam+Đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét quyết định giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho đến mức tối thiểu 0%.Huy động 10.400 tỉ đồng trái phiếu kỳ trả lãi dài ngay lần đầu phát hành– chinhphu.vnTrái phiếu có kỳ trả lãi dài (long-coupon bond) là sản phẩm mới được Bộ Tài chính lựa chọn để phát triển nhằm đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường sơ cấp.Kéo dài cho vay ngoại tệ để sản xuất kinh doanh đến hết quý 1/2016– Vietnam+Việc cho vay ngoại tệ ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu được tiếp tục thực hiện cho tới hết ngày 31/3/2016, thay vì quy định hiện hành là đến hết ngày 31/12/2015.

Theo stockbiz.vn