Trái phiếu có kỳ trả lãi dài (long-coupon bond) là sản phẩm mới được Bộ Tài chính lựa chọn để phát triển nhằm đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường sơ cấp.Ngày 9/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ long-coupon, kỳ hạn 3 năm do Kho bạc Nhà nước phát hành với khối lượng gọi thầu 8.000 tỉ đồng.Theo đó, phiên đấu thầu chính (buổi sáng) thu hút tới 19 thành viên tham gia dự thầu với tổng khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 26.025 tỉ đồng.Phiên đấu thầu phụ phát hành thêm 2.400 tỉ đồng (buổi chiều) có khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 14.050 tỉ đồng.Kết quả đã huy động thành công 10.400 tỉ đồng trái phiếu trong 2 phiên đấu thầu chính và phụ với lãi suất 5,89%/năm.Trái phiếu long-coupon là trái phiếu có kỳ trả lãi đầu tiên dài hơn so với trái phiếu thông thường (standard-coupon bond). Ví dụ: Trái phiếu thông thường phát hành ngày 10/12/2015 sẽ có ngày định kỳ trả lãi hằng năm vào ngày 10/12 và ngày trả lãi đầu tiên là ngày 10/12/2016; trái phiếu long-coupon phát hành ngày 10/12/2015 có ngày định kỳ trả lãi hằng năm là 10/3 và ngày trả lãi đầu tiên là 10/3/2017.Trái phiếu long-coupon là sản phẩm mới được Bộ Tài chính lựa chọn để phát triển nhằm làm đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường sơ cấp.Sản phẩm mới này sẽ giúp tổ chức phát hành tăng khả năng huy động vốn, tạo thêm công cụ và lãi suất tham chiếu cho các công cụ nợ khác trên thị trường, giúp hoán đổi và kéo dài kỳ hạn trái phiếu để tái cấu trúc danh mục nợ trái phiếu Chính phủ, giúp giảm áp lực trả nợ cho ngân sách Nhà nước và lựa chọn thời điểm thanh toán gốc phù hợp với dòng tiền của ngân sách.Bên cạnh đó, trái phiếu này cũng giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn để thực hiện đầu tư và giảm thiểu rủi ro.Trái phiếu long-coupon là khẩu vị đầu tư mới làm tăng thêm tính hấp dẫn của hoạt động đấu thầu trái phiếu, cung cấp thêm một sản phẩm có chất lượng tốt cho thị trường sơ cấp, do đó, loại trái phiếu này sẽ tiếp tục phát hành trong thời gian tới.Tiểu Mai


Theo stockbiz.vn