VIC tiếp tục dẫn đầu về giá trị bán ròng của khối ngoại trên thị trường, đạt hơn 42,4 tỷ đồng, đây cũng là phiên thứ 6 liên tiếp VIC bị khối ngoại bán ròng, đạt tổng cộng hơn 303 tỷ đồng. Hai mã PVD và CTG bị bán ròng lần lượt 12 tỷ đồng và 10 tỷ đồng.Giao dịch của khối ngoại trên thị trường trong phiên ngày 7/1/2015 diễn ra tương tự như phiên trước. Cụ thể, khối ngoại trên HOSE và HNX vẫn có những diễn biến trái ngược nhau (mua ròng trên HNX, bán ròng trên HOSE).Tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã mua vào tổng cộng hơn 8,7 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 223,8 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 10 triệu cổ phiếu, trị giá trên 241 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt gần 1,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán bán ròng là hơn 17,6 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp, với giá trị bán ròng giảm nhẹ 9% so với phiên trước và đạt hơn 23,78 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt trên 1,7 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào hơn 6,28 triệu cổ phiếu và bán ra gần 8 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 191,59 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là 215,4 tỷ đồng.

Tương tự như các phiên trước, VIC tiếp tục dẫn đầu về giá trị bán ròng của khối ngoại trên thị trường, đạt hơn 42,4 tỷ đồng, đây cũng là phiên thứ 6 liên tiếp VIC bị khối ngoại bán ròng, đạt tổng cộng hơn 303 tỷ đồng. Hai mã PVD và CTG bị bán ròng lần lượt 12 tỷ đồng và 10 tỷ đồng.Chiều ngược lại, VCB được mua ròng hơn 17,7 tỷ đồng. MSN cũng được mua ròng hơn 15,5 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng 9 phiên liên tiếp và giá trị mua ròng trong phiên hôm nay đạt hơn 6 tỷ đồng (giảm 13,5% so với phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt 519.607 cổ phiếu. Phiên hôm nay khối ngoại trên HNX giao dịch sôi động hơn các phiên trước, họ mua vào hơn 2,4 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra hơn 1,9 triệu cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 32,2 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 26 tỷ đồng.Khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh nhất mã NDN, đạt hơn 7 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch, NDN tăng 400 đồng lên 10.900 đồng/CP. Hai mã PLC và SHB được mua ròng lần lượt 4,5 tỷ đồng và 2,4 tỷ đồng.Chiều ngược lại, PVS giảm 1.300 đồng xuống 14.700 đồng/CP và bị bán ròng hơn 4,8 tỷ đồng. TIG và VND bị bán ròng lần lượt 3,7 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng.Bình Minh


Theo stockbiz.vn