Đây cũng là phiên giao dịch thứ 14 liên tiếp VIC bị khối ngoại bán ròng, với giá trị tổng cộng hơn 586 tỷ đồng.Trong phiên giao dịch ngày 19/1, khối nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trên cả hai sàn, với tổng giá trị bán ròng đạt hơn 84,7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 2 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại đã mua vào hơn 9,3 triệu cổ phiếu trị gá trên 151,5 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 11,5 triệu cổ phiếu trị giá trên 236 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 81 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với giá trị bán ròng của phiên trước, tương ứng khối lượng bán ròng đạt trên 1,5 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối ngoại trên HOSE bán ròng liên tục trong cả 12 phiên giao dịch đầu năm 2016, với tổng giá trị bán ròng đạt trên 632,6 tỷ đồng.Tương tự như phiên trước, hai cổ phiếu dẫn đầu về giá trị bán ròng của khối ngoại trên HOSE vẫn là HPG và VIC, đạt lần lượt 40,5 tỷ đồng và 20,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây cũng là phiên giao dịch thứ 14 liên tiếp VIC bị khối ngoại bán ròng, với giá trị tổng cộng hơn 586 tỷ đồng.Chiều ngược lại, FIT được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 23,7 tỷ đồng. HAH và VCB đều được mua ròng hơn 5 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng trở lại gần 3,7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 602.720 cổ phiếu.Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX bán ròng trở lại mã PVS, đạt gần 2 tỷ đồng. Các cổ phiếu PCG, SHS và HUT cũng đều bị bán ròng trên 2 tỷ đồng. Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX bán ròng chủ yếu mã CEO, đạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Bình Minh


Theo stockbiz.vn

View more random threads: