Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản số 297/NHNN-TTGSNH về việc chấn chỉnh việc thực hiện lãi suất huy động.Theo văn bản này, thời gian gần đây, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đẩy mạnh huy động vốn gắn với việc triển khai các chương trình khuyến mại, tặng quà, tặng lãi suất, chuyển lãi suất tiền gửi qua lãi suất cho vay hoặc giao dịch khác với cùng khách hàng và người có liên quan của khách hàng, làm tăng chi phí hoạt động, ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất thị trường.Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước, an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và ổn định thị trường tiền tệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu: tổ chức tín dụng chấp hành đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất huy động được quy định tại Thông tư 06, 07 và Quyết định số 2173, 2589 của Ngân hàng Nhà nước; không áp dụng các biện pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động; nghiêm cấm cạnh tranh không lành mạnh trong huy động vốn.Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng phải ban hành trước ngày 25/01/2016 văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh, chi nhánh chấp hành đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại văn bản này, đồng thời, gửi văn bản chỉ đạo này cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).Tự kiểm tra, phát hiện những vi phạm về mức lãi suất huy động; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu các chi nhánh, đơn vị của tổ chức tín dụng để xảy ra vi phạm, không chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước; chủ động phát hiện và báo cáo về Ngân hàng Nhà nước những tổ chức tín dụng cạnh tranh không lành mạnh vi phạm quy định về mức lãi suất huy động.Thực hiện các chương trình khuyến mại trong huy động vốn, cho vay đúng quy định của pháp luật và tiết giảm tối đa các chi phí quảng cáo, khuyến mại, chăm sóc khách hàng để đảm bảo kinh doanh hiệu quả.Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn chấp hành đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động.Thống đốc yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về lãi suất huy động đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước./.Thúy Hà


Theo stockbiz.vn