Toyota Vios 2016 Honda Malaysia Sdn. Bhd. (Honda Malaysia hoặc "Công ty") hôm nay công bố việc thu hồi cho 16.537 đơn vị của Civic được sản xuất vào năm 2006 - 2008, 20.949 đơn vị của thành phố sản xuất năm 2006 - 2007 và 2.970 đơn vị của Jazz thực hiện giữa năm 2005 và 2007 để giải quyết một số vấn đề kỹ thuật.Các đơn vị của Civic từ vintage bị ảnh hưởng đã báo cáo rò rỉ dầu gây ra bởi nhiệt và sự suy giảm độ ẩm gây ra của ống thức ăn trợ lực lái. Honda Malaysia không tin rằng có những vấn đề an toàn nghiêm trọng đe dọa, nhưng nó sẽ thay thế các ống với một làm từ cao su với khả năng chịu nhiệt tốt hơn.Đối với các thành phố và Jazz, trong khi đó, các vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi chủ cửa sổ điện, trong đó có thể ngắn mạch trong điều kiện nhất định và gây ra mùi cháy. Honda sẽ thay thế công tắc lỗi với đoàn kết mới và cải tiến. thu hồi này đã được thực hiện trước đó cho 15.000 đơn vị của Jazz và thành phố sản xuất vào năm 2003 và 2008 tương ứng.Honda Malaysia đảm bảo với khách hàng rằng mô hình bán hàng hiện nay không bị ảnh hưởng, và người thay thế cần thiết của các bộ phận bị lỗi sẽ được thực hiện một lần các bộ phận được sẵn sàng. Tất cả các bộ phận và chi phí lao động phát sinh trong công việc thay thế sẽ do Honda Malaysia.Ông Yoichiro Ueno, Giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành của Honda Malaysia, tư vấn cho các chủ sở hữu của các đơn vị bị ảnh hưởng để gửi xe của họ đến một trong những đại lý ủy quyền của Honda ngay khi nhận được thông báo từ Công ty. Toyota Innova 2016 Xe Lexus GS350 2017