TP - Từ năm 2011 đến nay, Sở Y tế Thanh Hóa tiếp nhận và phân công công tác đối với 72 bác sỹ đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

Theo cam kết của sinh viên với cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, sau khi tốt nghiệp những sinh viên này phải về công tác tại tỉnh Thanh Hóa, sau khi ra trường phải làm việc 5 năm cho tỉnh mới được xin thuyên chuyển công tác.
Tuy nhiên, có nhiều trường hợp không nhận quyết định phân công công việc của Sở Y tế Thanh Hóa, cụ thể: Bác sỹ Nguyễn Quang Cường (SN 1981), trú tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tốt nghiệp năm 2011, được phân công công tác về bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành; bác sỹ Phạm Ngọc Minh (SN 1988), trú tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tốt nghiệp năm 2013, được phân công về bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát.
Ngoài ra, bác sỹ Nguyễn Thị Hạnh (SN 1988), trú tại thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tốt nghiệp năm 2013, được phân công công tác về bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy. Các bác sĩ có nguyện vọng xin được bồi thường kinh phí đào tạo để liên hệ công tác tại tỉnh ngoài.
Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện Yên Định, Thạch Thành, Cẩm Thủy xem xét, giải quyết việc bồi hoàn kinh phí đối với những sinh viên nêu trên có nguyện vọng công tác tại địa phương khác theo quy định của pháp luật.

Theo tienphong.vn