TP - Theo dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức hoạt động của trường dự bị ĐH mà Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện, trường dự bị ĐH được tổ chức dạy học thành lớp học theo khối thi, mỗi lớp học không ít hơn 30 học sinh và không quá 45 học sinh.


> Thủ khoa điển trai 'lột xác' từ học sinh top cuối của lớp

Trường dự bị ĐH thuộc loại trường chuyên biệt, được nhà nước thành lập cho con em dân tộc thiểu số, con em các gia đình dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần đào tạo nguồn cán bộ cho các vùng này.


Báo giấyTheo tienphong.vn