Công ty xử lý chất thải công nghiệp Trong phạm vi toàn quốc ước tính khối lượng chất thải rắn công nghiệp mỗi ngày lên đến trên 13.000 tấn, trong đó chiếm một phần không nhỏ chất thải rắn nguy nan, tập trung căn bản ở 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phía Nam, đông đảo phát sinh do các ngành công nghiệp nhẹ, hóa chất, luyện kim, song vẫn chưa được quản lý và thu gom, xử lý triệt để.

Trong khi, tổng lượng chất thải rắn nguy nan phát sinh trong các làng nghề trên toàn quốc cũng vào khoảng 2.800 tấn/ngày. Riêng các làng nghề ở khu vực miền Bắc phát sinh chất thải rắn nhiều nhất, đặc thù là các làng nghề tái chế kim loại, đúc đồng với nguồn chất thải rắn gồm bavia, bụi kim loại, phôi, rỉ sắt có số lượng từ 1-7 tấn/ngày.

Nguồn phát sinh chất thải rắn công nghiệp từ nhập khẩu phế liệu vi phạm điều khoản như pin, ắc quy, bản mạch...đã cũ hoặc hỏng vào lãnh thổ nước ta buộc phải tiêu hủy cũng ko phải nhỏ. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an Hải Phòng: Trong 3 năm (2003-2006), đơn vị đã phát hiện gần 2.300 container chứa gần 37.000 tấn ắc quy chì phế thải nhập vào cảng Hải Phòng. Còn 2 năm (2008-2009) tiếp tục phát hiện thêm 340 container rác phế liệu và hàng chục container ắc quy chì phế thải, vi mạch điện tử được nhập vào cảng. Từ năm 2010 đến nay, cảng Hải Phòng vẫn còn lưu giữ hơn 300 container chất thải vi phạm điều khoản bảo vệ môi trường.Chất thải ngày càng tăng. Ảnh: Ngô Lịch - TTXVN

=> Quy trình xử lý chất thải công nghiệp => giá xử lý rác thải công nghiệp

Nguyên nhân của tình trạng nhập khẩu phế liệu phi pháp vào nước ta là do hệ thống lao lý chưa đồng bộ, nên một vài nhà phân phối đã lợi dụng nhập khẩu dưới danh nghĩa nhập khẩu hàng hóa, hoặc phế liệu làm nguyên liệu cung cấp. Mặt khác, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu, Ngoài ra khối lượng chất thải không ngừng ngày càng tăng.


Đồng thời, việc thu gom và lưu chứa chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hiểm hầu như chưa được lưu tâm tại những cơ sở phân phối vừa và nhỏ. công nghệ xử lý chất thải rắn còn nhiều điều bức xúc, chẳng hạn như lựa chọn các bãi chôn lấp, khu trung chuyển, thu gom chưa đủ căn cứ và thực tiễn có tính thuyết phục; công nghệ xử lý chất thải chưa bảo đảm công nghệ và vệ sinh môi trường, nên chưa chiếm được nhiều sự ủng hộ của người tiêu dùng địa phương. Các công trình xử lý chất thải rắn còn manh mún, phân tán theo đơn vị hành chính. Vì vậy công tác quản lý chưa hiệu quả, suất đầu tư cao, tốt nhất dùng thấp, gây hao phí đất. Nhiều nhà phân phối chưa để ý đến việc đầu tư khoa học để tái chế chất thải, do doanh thu từ các cống phẩm tái chế hiện khá thấp và không bình ổn.

Theo đánh giá của Tổng cục Môi trường, nguồn tài chính đầu tư cho quản lý chất thải rắn vẫn thiếu hụt nghiêm trọng và chưa phẳng phiu giữa các lĩnh vực. Chẳng hạn như nguồn vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường hiện gặp hầu hết cạnh tranh trong huy động các nguồn vốn bổ sung hàng tháng; tổng thu từ các các loại phí cái này quản lý chất thải rắn nói chung và chất thải rắn công nghiệp nói riêng chỉ đáp ứng được 60% tổng giá tiền vận hành, duy tu và bảo dưỡng sơ đồ quản lý. Dường như đó cơ cấu phân bổ ngân sách dành hơn 90% cho động tác thu gom và vận chuyển chất thải, nên mức giá dành cho xử lý, tiêu hủy chất thải rắn rất thấp, không thể phục vụ được nhu cầu.

Nguồn tham khảo: https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải