Sự tích về cô hồn tháng 7
Ngày xưa, quỷ thường hay quấy rối, làm hại đến dân lành, khiến họ chẳng thể im làm ăn, tình hình cuộc sống khó khăn, lúc này người dân muốn nhờ đến Phật viện trợ. Đức Phật giúp đỡ con người trục quỷ, đày chúng xuống địa ngục giúp người dân có cuộc sống lặng hơn. Tuy nhiên thì người vì yêu, ngài cho phép chúng trở lại cõi trần mỗi năm một lần vào dịp rằm tháng 7.
ý nghĩa tháng cô hồn
Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở Quỷ Môn Quan và đến rằm tháng 7 và đây là truyền thuyết được truyền đi thẳng nhất. Đến sau 12 giờ ngày đêm 14/7 thì kết thúc và các ma quỷ phải quay lại địa ngục đóng lại. do vậy người ta thường cúng cô hồn trước ngày này để thuận tiện cho việc nhận lễ của các cô hồn.

[replacer_a]

Ở Việt Nam, truyền thuyết về rằm tháng 7 được coi là ngày xá tội vong nhân là ngày các vong linh được trở về cõi trần. Các gia chủ cúng cô hồn là việc giúp những vong hồn lạc lối, không nơi tựa có một ngày được hoài tưởng, phong túc. Với ý nghĩa không chỉ nhằm mục đích tránh bị phá quấy, lễ xá tội vong nhân còn là việc làm mang tính nhân văn cao bởi đây là dịp giúp những vong linh lạc lối, không nơi nương tựa có một ngày được ăn no.
Con người dù đã gây ra những tội ác gì thì trong quá trình chịu trừng trị, quả báo, cũng có được một ngày xá tội, chấm dứt mọi khổ đau.

Văn cúng của lễ này thường dùng bài "Văn tế thập loại chúng sinh” của Nguyễn Du, bản văn này còn có tên là "Chiêu hồn thập loại chúng sinh”, nội dung của bản văn đã biểu thị sự kết hợp giữa giá trị nhân bản cao cả của người Việt với văn hóa Phật giáo.

Điều này được bộc lộ rõ nhất ở các câu, từ câu 157 đến hết bài (câu 184): "Kiếp phù sinh như chừng như ảnh/Có chữ rằng "vạn cảnh giai không”/Ai ai lấy Phật làm lòng/Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi”.

Ngoài ra, mọi người còn tránh cho trẻ nhỏ hay người yếu bóng dáng ra đường, sợ quỷ bắt mất, song song làm các phép trừ quỷ như rắc vôi bột, treo vài nhánh tỏi trước nhà…

Nhắc đến Ngạ quỷ các thuyết Phật giáo cũng có giảng giải rằng, Ngạ quỷ là một dạng tái sinh khi con người chết đi, nếu làm nhiều việc tốt, chúng sẽ được đầu thai kiếp khác làm người.

trái lại, nếu làm điều xấu, tùy theo các mức độ mà chúng sẽ bị đày xuống địa ngục, nhẹ hơn thì đầu thai làm súc sinh và nhẹ nhất làm ngạ quỷ. thành ra các gia chủ nên có tâm hướng thiện thì mọi việc bình an, an lành sẽ đến với gia chủ.