HHS và HPG có thể được thêm vào danh mục của Market Vectors Vietnam Index (V.N.M) trong đợt cơ cấu lần này, trong khi đó, quỹ FTSE Vietnam Index có thể thêm HHS, NT2 và SBT.Đối với Market Vectors Vietnam Index (V.N.M), SSI Research dự đoán IJC sẽ bị loại do không đáp ứng yêu cầu về thanh khoản, trong đó giá trị giao dịch hàng ngày của JVC đạt dưới 200.000 USD/ngày. Tuy vậy, JVC có thể sẽ không bị loại ra khỏi danh mục của V.N.M nếu như trong tuần tới thanh khoản của cổ phiếu này được cải thiện đáng kể.Trong khi đó, SSI Research dự đoán V.N.M ETF sẽ thêm HHS và HPG vào danh mục đầu tư kỳ này.SSI Research cho biết, HHS đã thỏa mãn tất cả các yêu cầu, trong khi đó room ngoại của HPG hiện tại là 9,6% và có thể được làm tròn thành 10%. Nếu giá trị giao dịch khối ngoại của HPG được giữ cân bằng trong tuần tới thì cổ phiếu này có thể được thêm vào danh mục.Một trường hợp cũng có thể được thêm vào danh mục lần này của V.N.M ETF là CII và trường hợp của CII cũng tương tự HPG do room ngoại hiện tại của cổ phiếu này đang là 9,5%.SSI Research dự đoán V.N.M ETF sẽ mua 7,8 triệu cổ phiếu HHS, 11,1 triệu cổ phiếu HPG và 4,3 triệu cổ phiếu STB và 16,7 triệu cổ phiếu SSI. STB được tăng tỷ trọng sau khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Ngân hàng Phương Nam và SSI tăng room nước ngoài lên 100%. Trong khi đó, nếu bị loại khỏi danh mục thì IJC sẽ bị bán ra 10,9 triệu cổ phiếu.Còn đối với quỹ FTSE Vietnam Index, SSI Research dự đoán sẽ không có cổ phiếu nào bị loại và có 3 cổ phiếu được thêm vào là HHS, NT2 và SBT.Hai cổ phiếu cũng có thể được thêm vào danh mục của FTSE Vietnam ETF là HQC và DXG.Với DXG, cổ phiếu này có nguy cơ không đạt yêu cầu về vốn hóa và số liệu cho đến nay vẫn rất biến động. Do vốn hóa khá nhỏ, nên SSI Research cho rằng DXG có thể không tác động nhiều đến hoạt động giao dịch của quỹ này.SSI Research cho rằng FTSE Vietnam ETF sẽ mua 9 triệu cổ phiếu HHS, 8,6 triệu cổ phiếu NT2, 4,5 triệu cổ phiếu SBT, 4,5 triệu cổ phiếu STB và 4,8 triệu cổ phiếu SSI.FTSE Vietnam ETF sẽ công bố kết quả rà soát vào Thứ sáu (4/12) và có 2 tuần để thực hiện điều chỉnh danh mục. Trong khi đó, V.N.M sẽ công bố kết quả rà soát vào thứ Sáu (11/12) và có 1 tuần để điều chỉnh danh mục sau đó.Bình Minh


Theo stockbiz.vn