Ngày 23/11 tới đây, Công ty TNHH MTV In Trần Phú (Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh) sẽ thực hiện bán đấu giá 10.959.490 cổ phần lần đầu ra công chúng(IPO) tương đương 38,7% vốn điều lệ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Công ty In Trần Phú được thành lập từ năm 1945, là một trong những công ty in hàng đầu Việt Nam về công nghệ in trên giấy. Các sản phẩm chính của Công ty như nhãn hàng, lịch block, sách báo, tạp chí...Tại thời điểm ngày 31/12/2014, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 283,2 tỷ đồng. Sau cổ phần hóa vốn điều lệ của Công ty sẽ được giữ nguyên.Theo phương án cổ phần hóa, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 20% vốn điều lệ của Công ty tương ứng với 5,6 triệu cổ phần; 708.700 cổ phần sẽ được bán ưu đãi cho người lao động và gần 11 triệu cổ phần (38,7% vốn) sẽ được bán đấu giá trong phiên IPO sắp tới với giá 10.000 đồng/cổ phần.Sản lượng trung bình của Công ty những năm gần đây đạt 45 tỷ trang in công nghiệp/năm, doanh thu đạt 400 tỷ đồng/năm. Trong năm 2014, tổng doanh thu và thu nhập khác của In Trần Phú đạt 428,2 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2013 (382,1 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 23,6 tỷ đồng (tăng 14% so với năm 2013).Trong năm 2015 và năm 2016, Công ty đặt kế hoạch sản lượng và doanh thu giữ bằng năm 2014, do phải thực hiện phương án di dời nhà xưởng sản xuất sang địa điểm mới, các năm sau đó dự kiến tăng 3-5%. Chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách dự kiến giảm trong 2 năm này và sẽ tăng trong các năm sau là 2-4%/năm.

Thùy Linh


Theo stockbiz.vn