Tháng thứ hai sau khi Nghị định 60 về nới room có hiệu lực, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đã tăng vọt lên mức cao thứ hai trong lịch sử.Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) cho biết cơ quan này đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 50 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài trong tháng 10/2015, đưa tổng số mã được cấp phép từ đầu năm lên 253 mã.Theo thống kê của Người Đồng Hành, đây là tháng có số lượng mã số giao dịch cấp cho nhà đầu tư tổ chức nhiều nhất kể từ tháng 1/2010 - khi VSD bắt đầu tổng hợp số liệu theo tháng.

Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục đón thêm 62 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở tài khoản trong tháng 10, bằng với con số của tháng trước.Tính chung 10 tháng đầu năm, VSD đã cấp mã số giao dịch cho 590 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài, vượt con số 522 của cả năm 2014.Có thể thấy rằng số lượng nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam liên tục ở mức cao trong vài tháng qua sau khi Chính phủ công bố quyết định sẽ nới room vào ngày 26/6 và đặc biệt là sau khi quyết định này có hiệu lực từ tháng 9.Tính đến hết tháng 10/2015, đã có tổng cộng 18.413 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, trong đó có 2.840 nhà đầu tư tổ chức và 15.573 nhà đầu tư cá nhân.

Trung Nghĩa


Theo stockbiz.vn