Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Trong quá trình hoạt động, khi có biên tập Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như thông tin nhà đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, vị trí thực hiện dự án, quy mô đầu tư,… nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để quý khách hàng hiểu rõ về “Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”:


>>>xem thêm: khi nào thay đổi giấy chứng nhận đầu tưI. Căn cứ pháp luật
Luật đầu tư 2014;
Nghị định 118/2015/NĐ-CP;
Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT
Văn bản liên quan khác.

II. Các nội dung cần phải điều chỉnh trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
1. Đổi mới nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư
2. Điều chỉnh vốn, tỷ trọng chiếm hữu vốn trên giấy phép đầu tư
3. Điều chỉnh ngành nghề buôn bán của giấy phép đầu tư
4. Điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư
5. Điều chỉnh vị trí hoạt động của dự án đầu tư
6. Điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư, mục tiêu hoạt độngII. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư
Trước khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư không bắt buộc nhưng mà được khuyến khích kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin đất nước về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn). Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tới cơ quan đăng ký đầu tư.


Tùy theo dự án đầu tư mà hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư bao gồm:
Đối với sự án đầu tư không phải xin cấp quyết định chủ trương đầu tư
(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
(2) Lên tiếng tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
(3) Bản sao biên bản họp/Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;


(4) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, vị trí, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);

(5) 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
(6) Bản gốc GCN đăng ký đầu tư (https://luathado.com/)(7) 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);
(8) 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;
(9) Báo cáo đầu tư
(10) Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: 01 bản sao y chứng thực thông báo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn.