Đây là trường hợp hợp nhất CTCK đầu tiên có sự tham gia của một công ty niêm yết trên sàn. Với tỷ lệ chuyển đổi 0,731, cổ đông Haseco sẽ nắm giữ cổ phiếu ít hơn. Nhưng giá cổ phiếu có thể được định giá cao hơn mức khoảng 3.000 đồng hiện nay.Sáng ngày 12/9, tại Hải Phòng và Tp.HCM, CTCP Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC-HNX) và CTCP Chứng khoán Á Âu đã đồng thời tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua phương án hợp nhất hai công ty chứng khoán này thành một CTCK, dự kiến sẽ tiếp tục niêm yết trên sàn với mã chứng khoán HAC.Nếu thành công, thương vụ này sẽ là thương vụ hợp nhất giữa các CTCK thứ ba sau thương vụ hợp nhất giữa Công ty cổ phần Chứng khoán MB và Công ty Chứng khoán VIT và giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) và Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương (OSC).Kế hoạch hợp nhất với một CTCK khác đã được Haseco đưa ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Mục đích lớn nhất của việc hợp nhất là xóa lỗ lũy kế, làm sạch bảng cân đối kế toán của công ty, tạo điều kiện để CTCK mới có thể chi trả cổ tức cho cổ đông.Hợp nhất - phương án 'thổi bay' các khoản lỗ lũy kếTình hình của cả hai CTCK trước khi hợp nhất đều lỗ lũy kế lớn. Riêng Chứng khoán Á Âu, lỗ lũy kế 33,6 tỷ đồng, ăn mòn gần hết số vốn điều lệ 35 tỷ đồng. Nguyên nhân là do AAS hạch toán khoản lỗ khác 22 tỷ đồng sau khi xử lý các khoản phải thu, tạm ứng, đầu tư ngắn hạn không có khả năng thu hồi.Số lỗ lũy kế của Haseco hiện nay cũng ăn mòn tới hơn một nửa vốn. Tính đến cuối năm 2014, HPC lỗ lũy kế 198 tỷ đồng, tuy nhiên sau khi điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu trên BCTC năm 2014 theo thỏa thuận nhận lại lô đất số 9 Hoàng Diệu, phường Minh Khai – Q.Hồng Bàng – Hải Phòng, lỗ lũy kế đã tăng lên 202,8 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tiếp tục lỗ khiến lỗ lũy kế đến nay đã lên tới 212 tỷ đồng.Để xử lý hết lỗ lũy kế, cả AAS và HPC cần phải mất một thời gian dài, có thể lên đến 10 năm, chủ tịch HPC cho biết.Tại Đại hội lần này, Haseco đã trình và được 100% cổ đông thông qua phương án hợp nhất, hợp đồng hợp nhất và phương án tổ chức lại công ty.Theo phương án hợp nhất, giá trị tài sản, nợ phải trả của Haseco và AAS sẽ được chuyển giao cho công ty hợp nhất bằng cách cộng ngang sổ. Vốn điều lệ sẽ bằng tổng giá trị tài sản thuần tại hai công ty chứng khoán vào ngày 30/6/2015, được tính theo chênh lệch giữa tổng tài sản và nợ phải trả.Tỷ lệ chuyển đổi sau khi được tính toán đối với cổ đông HPC là 0,731, tương ứng 1.000 cổ phiếu HPC được đổi 731 cổ phiếu công ty sau hợp nhất. Còn tỷ lệ chuyển đổi tại AAS chỉ vỏn vẹn 3,9%. Mỗi 1.000 cổ phiếu AAS được đổi 39 cổ phiếu công ty sau hợp nhất. Tỷ lệ trên cũng tương ứng với tình hình tài chính hiện nay của các công ty này.Ngày hợp nhất dự kiến là 31/10/2015, có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế và thời điểm UBCKNN ra quyết định cấp phép hoạt đồng cho công ty hợp nhất.Hapaco có thể hoàn nhập tới 8 tỷ đồng nhờ hợp nhấtChủ tịch của Haseco cho biết tình trạng lỗ lũy kế tại Haseco đã kéo dài suốt 4-5 năm nay khiến HPC lâu nay vắng bóng cổ tức. Ngoài ra, khi bảng cân đối kế toán không sạch, các CTCK cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tìm nguồn vốn vay bên ngoài.Cổ đông HPC trước hết chịu một phần thiệt thòi khi số cổ phiếu nắm giữ sẽ giảm. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu HPC sẽ chỉ còn nắm giữ 731 cổ phiếu công ty hợp nhất mới.Mặc dù số lượng cổ phiếu giảm, nhưng tại Đại hội, Chủ tịch Haseco cho rằng giá trị của 1.000 cổ phiếu HPC hiện nay chỉ khoảng 3 triệu đồng (giá đóng cửa cổ phiếu HPC ngày 11/9 là 3.200 đồng/cổ phiếu) nhưng 731 cổ phiếu niêm yết mới có giá 10.000 đồng tương đương với giá trị tăng lên gấp đôi 7,3 triệu đồng.Tuy nhiên, mức giá này sẽ còn điều chỉnh tùy thuộc cung cầu thị trường đối với cổ phiếu của công ty sau hợp nhất.Cổ đông lớn nhất của Haseco hiện nay cũng chính là Chủ tịch HĐQT Vũ Dương Hiền với 4,9 triệu cổ phiếu HPC nắm giữ, tương đương 12,35% vốn điều lệ. Ngoài ra, CTCP Tập đoàn Hapaco (mã HAP-HNX) cũng đang là cổ đông của Haseco với tỷ lệ sở hữu 4,99% vốn điều lệ. Ông Vũ Dương Hiền cũng là Chủ tịch HĐQT Hapaco.Theo BCTC soát xét của Hapaco, giá gốc khoàn đầu tư vào Haseco là hơn 25 tỷ đồng. Công ty đã trích lập tới 10,24 tỷ đồng, tương đương 41% giá trị khoản đầu tư. Sau khi Haseco thực hiện hợp nhất theo tỷ lệ 0,731, giá gốc khoản đầu tư vào Haseco sẽ giảm tương ứng còn khoảng 18,27 tỷ đồng. Nếu giá cổ phiếu của công ty hợp nhất có thể duy trì không thấp hơn mệnh giá, Hapaco có khả năng được hoàn nhập dự phòng khoảng 8 tỷ đồng.Thanh Thủy


Theo stockbiz.vn