Đa phần nhà bán hàng Việt Nam thường lựa chọn sản phẩm thủ công, tự sản xuất hoặc bán theo combo nên đôi lúc bạn sẽ gặp lỗi vì tình trạng thiếu mã GTIN (hay còn gọi là Product ID hoặc Mã số giao thương toàn cầu) và cần [replacer_a].

Bên dưới là các bước yêu cầu vô cùng đơn giản giúp bạn tạo GTIN:

1.Chuẩn bị đầy đủ thông tin:
  • Tên, thông tin và hình ảnh sản phẩm (2-9 tấm)
  • Thư hỗ trợ từ thương hiệu hoặc nhà sản xuất phải rõ ràng
2.Xác định danh mục sản phẩm
3.Điền đúng tên thương hiệu
4.Xác nhận sản phẩm đủ điều kiện được miễn giảm.
5.Cung cấp tư hỗ trợ từ thương hiệu/ nhà sản xuất/hình ảnh sản phẩm
6.Đợi phê duyệt trong 48 giờ
Sau khi được phê duyệt, bạn có thể bắt đầu liệt kê sản phẩm và [replacer_a] ngay lập tức nhé.

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào quá trình bán hàng, hãy liên hệ với Amazon Global Selling để nhận giải đáp và cùng nhau bứt phá doanh thu.