Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) vừa có báo cáo tình hình kinh tế sáu tháng đầu năm 2015.NFSC cho rằng với đà phục hồi tăng trưởng GDP sáu tháng đầu năm, dự báo tăng trưởng GDP trong chín tháng của năm 2015 ở mức 6,3% và cả năm ở mức 6,5%; lạm phát cơ bản khoảng 3%.Theo NFSC, sáu tháng cuối năm nền kinh tế sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Nhập siêu sáu tháng ước tính 3,75 tỉ USD, nhập siêu tăng do xuất khẩu tăng chậm và nhập khẩu tăng nhanh. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng chậm lại; GDP của khu vực này trong sáu tháng chỉ tăng 2,16%, thấp hơn mức 2,96% của cùng kỳ năm 2014...TRÀ PHƯƠNG


Theo stockbiz.vn