Khu vực công nghiệp xây dựng phục hồi, giúp thúc đẩy tăng trưởng GDP, song nông nghiệp tiếp tục khó khăn do thị trường đầu ra chật hẹp.Kích thước đầy đủ của hình xin xem trong file đính kèm

[replacer_img]

Theo stockbiz.vn