Tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn, phải tạm ngừng hoạt động và giải thể cả nước trong nửa đầu năm chỉ bằng 5,9% so với tổng số đơn vị đang hoạt động.Số liệu này được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đáng giá là 'thấp hơn rất nhiều so với thông lệ thị trường là khoảng 12-14%.'Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp Chính phủ tháng Sáu tổ chức ngày hôm nay (29/6), Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đưa ra con số thống kê, cả nước sau 6 tháng có trên 27.000 doanh nghiệp gặp khó khăn, phải tạm ngừng hoạt động.Con số trên theo ông là giảm khoảng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu năm ngoái, lượng doanh nghiệp gặp tình cảnh khó khăn, buộc phải tạm ngừng kinh doanh hoặc giải thể thậm chí còn tăng hơn 18%.Trong khi ấy, về phát triển doanh nghiệp, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình hình sau 6 tháng là 'có nhiều chuyển biến tính cực.'Số doanh nghiệp có vốn đăng ký mới trong 6 tháng năm nay theo báo cáo đạt trên 45.000 doanh nghiệp. Tổng số vốn đăng ký mới đạt trên 282.000 tỷ đồng.Như vậy, Bộ trưởng Vinh khẳng định, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới đã tăng 21,7% về lượng và tăng 22,3% về số vốn.Ngoài ra, Bộ trưởng cho hay, trong nửa đầu năm nay, cả nước đã có 8.507 doanh nghiệp trước ngừng hoạt động thì nay đã quay trở lại, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Nói thêm về tình hình kinh tế, Bộ trưởng Vinh nhận định: 'Nền kinh tế tiếp tục phục hồi và đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm trước.''Tăng trưởng GDP quý 2 cao hơn quý 1 và tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt mức tăng cao nhất (6,28%) trong vòng 5 năm trở lại đây,' Bộ trưởng Vinh nói.Một điểm tích cực khác theo Bộ trưởng là tín dụng tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức ổn định và giảm so với cuối năm 2014. Điều này theo ông đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động thêm nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, cán cân thanh toán tổng thể thặng dư./.Quảng-Dũng
Theo stockbiz.vn