Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về chủ trương huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không và thí điểm chuyển nhượng quyền khai thác sân bay Phú Quốc.Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng nêu rõ, việc thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải, kết cấu hạ tầng hàng không là phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 13/2012 về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.Thủ tướng cho hay, hàng không Việt Nam là lĩnh vực đặc thù, việc quản lý và khai thác cảng hàng không, sân bay liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia và an toàn trong lĩnh vực hàng không.Vì vậy, việc đầu tư xây dựng, khai thác và phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc phải bảo đảm quản lý thống nhất, chặt chẽ của Nhà nước.Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện đề án huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không.Trong đó cần đề cập rõ nguồn vốn đầu tư và cơ chế quản lý, khai thác đối với từng dự án; lĩnh vực và sản phẩm dịch vụ nào có thể giao doanh nghiệp tư nhân trong nước, ngoài nước đầu tư, kinh doanh; cơ chế quản lý nhà nước để bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn trong lĩnh vực hàng không.Trên cơ sở định hướng chung của đề án, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, đề xuất thí điểm việc nhượng quyền khai thác kinh doanh một số lĩnh vực tại cảng hàng không Phú Quốc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.Đầu tuần này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cũng đã ký tờ trình, báo cáo Bộ Chính trị đề án xã hội hoá hạ tầng hàng không, trong đó có việc chuyển nhượng quyền khai thác cảng hàng không Phú Quốc.NGÔ TRANG


Theo stockbiz.vn