Hà Nội góp phần nhiều nhất tạo ra mức nhập siêu gần 2,1 tỷ USD của cả nước từ đầu năm đến nay, trong khi Bắc Ninh và Bình Dương lại là 2 tỉnh đóng góp nhiều nhất vào việc làm giảm mức thâm hụt thương mại của Việt Nam.Về xuất khẩu, số liệu Hải quan cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, với giá trị xuất khẩu đạt 9,75 tỷ USD, tiếp đến là Bắc Ninh đạt 8,53 tỷ USD, và Bình Dương đạt 5,18 tỷ USD.<a href='http://www.bgecv.com/2015/11/27/c3810-tinh-xk-4t.jpg' rel='gallery' title='
Hà Nội nhập siêu nhiều nhất, Bắc Ninh và Bình Dương đứng đầu danh sách xuất siêu '></a>Đồng Nai và Hà Nội xếp ở hai vị trí tiếp tiếp theo với kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đạt lần lượt 4,06 tỷ USD và 3,5 tỷ USD.Về nhập khẩu, Thành phố Hồ Chí Minh là dẫn đầu cả nước với kim ngạch đạt 8,79 tỷ USD, đứng thứ hai là Hà Nội đạt 7,39 tỷ USD, và đứng thứ ba là Bắc Ninh đạt hơn 7 tỷ USD.

<a href='http://www.bgecv.com/2015/11/27/e9310-tinh-nk-4t.jpg' rel='gallery' title='
Hà Nội nhập siêu nhiều nhất, Bắc Ninh và Bình Dương đứng đầu danh sách xuất siêu '></a>Cũng giống với xuất khẩu, Bình Dương và Đồng Nai cũng nằm trong top 5 các tỉnh, thành nhập khẩu nhiều nhất, với giá trị nhập khẩu đạt lần lượt 3,94 tỷ USD và 3,79 tỷ USD.Với giá trị xuất khẩu vượt trội so với nhập khẩu, Bắc Ninh là địa phương đạt mức thặng dư thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng, với giá trị xuất siêu 1,53 tỷ USD, tiếp đến là Bình Dương với 1,25 tỷ USD, và TP HCM với 961 triệu USD.

<a href='http://www.bgecv.com/2015/11/27/c6910-tinh-xuat-sieu-4t.jpg' rel='gallery' title='
Hà Nội nhập siêu nhiều nhất, Bắc Ninh và Bình Dương đứng đầu danh sách xuất siêu '></a>Tuy nhiên, với mức thâm hụt 3,89 tỷ USD, Hà Nội không những đứng đầu về địa phương nhập siêu lớn nhất cả nước, mà giá trị nhập siêu này còn cao hơn giá trị xuất siêu của 3 địa phương lớn nhất ở trên.<a href='http://www.bgecv.com/2015/11/27/fec10-tinh-nhap-sieu-4t.jpg' rel='gallery' title='
Hà Nội nhập siêu nhiều nhất, Bắc Ninh và Bình Dương đứng đầu danh sách xuất siêu '></a>Có 20 tỉnh và thành phố ghi nhận mức nhập siêu trong 4 tháng, và giá trị nhập siêu của riêng Hà Nội cũng cao hơn tổng mức nhập siêu của 19 tỉnh còn lại.Trong 4 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu của cả nước đạt gần 49,7 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2014, trong khi nhập khẩu đạt 51,77 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ, khiến cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,07 tỷ USD.Trung Nghĩa
Theo stockbiz.vn