Theo kết quả khảo sát chung của đại diện truyền thông ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, doanh nghiệp ba nước đều dự đoán kinh tế thế giới năm 2015 sẽ ở giai đoạn hồi phục chậm chạp và sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc sẽ trở thành nhân tố gây bất ổn lớn nhất đối với kinh tế thế giới.Trong các doanh nghiệp, doanh nghiệp Nhật Bản có thái độ tích cực nhất, với 84,8% chủ doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng kinh tế thế giới năm 2015 sẽ hồi phục chậm chạp, còn tỷ lệ này tại Trung Quốc và Hàn Quốc lần lượt là 60% và 56,4%.Trong 10 nguyên nhân gây bất ổn cho kinh tế thế giới trong năm 2015, có tới 76,4% doanh nghiệp Nhật Bản, 65% doanh nghiệp Trung Quốc và 58,6% doanh nghiệp Hàn Quốc đều lựa chọn sự giảm tốc trong tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc.Tuy nhiên, theo Giám đốc thường vụ Ủy ban nghiên cứu WTO Trung Quốc Hà Vĩ Văn, doanh nghiệp nước ngoài cần nhìn nhận rằng Trung Quốc không chỉ giảm tốc độ tăng trưởng mà quan trọng hơn là điều chỉnh kết cấu và cải cách mở cửa. Nhờ vậy, Trung Quốc sẽ tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác mới.Mặc dù vấn đề lãnh thổ lịch sử giữa ba nước Đông Á này vẫn tồn tại, song vẫn có tới gần 90% doanh nghiệp các nước cho rằng hợp tác kinh tế sẽ không chịu ảnh hưởng, chỉ riêng 50% doanh nghiệp Trung Quốc cho rằng phải xem xét lại việc hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản.Cuộc khảo sát nói trên được tiến hành hồi cuối tháng 12/2014, với đối tượng điều tra là các chủ doanh nghiệp hoặc CEO, những người có quyền quyết định cuối cùng đối với các quyết định lớn của doanh nghiệp ba nước. Số doanh nghiệp tham gia khảo sát tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lần lượt là 100, 106 và 111./.
Theo stockbiz.vn