Toyota Ben Thanh

Một phát ngôn viên của BMW đã xác nhận với chúng tôi rằng các nhà sản xuất sẽ phải thấp hơn của nó ước tính tiết kiệm nhiên liệu cho năm 2012 328i tự động. Các con số giảm từ 24 mpg trong thành phố và 36 trên đường cao tốc đến 23/33. Tại sao các con số mới tất cả của một đột ngột? Nó đã làm với tiết kiệm nhiên liệu quá trình xác nhận của EPA.

Để có được một chiếc xe đánh giá, ô tô chạy nó thông qua thủ tục kiểm tra của EPA và sau đó nộp số tiết kiệm nhiên liệu của riêng mình để các cơ quan chính phủ. (Đối với một lời giải thích đầy đủ các thử nghiệm của EPA thủ tục và cách thức phức tạp mà họ đang đọc câu chuyện của chúng tôi, The Truth About EPA thành phố / xa lộ MPG Ước.) Trong hầu hết các trường hợp, EPA có những con số từ các nhà sản xuất và tuyên bố họ chính thức; đôi khi, tuy nhiên, cơ quan này sẽ kiểm tra một chiếc xe riêng của mình. Cuối cùng, chỉ có khoảng 15 phần trăm của tất cả các xe bán ra tại Mỹ đang thực sự thử nghiệm của EPA, và năm 2012 328i mới với hộp số tự động là một trong những chiếc xe.

Một đại diện BMW nói với chúng tôi EPA thử nghiệm xe chính xác hãng được sử dụng trong các bài kiểm tra tại Munich: một 328i US-spec 2012 với tám-tốc độ tự động. Theo quy định của EPA, thử nghiệm nhiên liệu nền kinh tế diễn ra trong nhà trong một môi trường có kiểm soát. Chiếc xe được gắn vào một Dyno, và nhiên liệu EPA chấp thuận cụ thể được sử dụng trong suốt năm chu kỳ kiểm tra: thành phố, đường cao tốc, hung hăng đường cao tốc, thành phố nóng, và thành phố lạnh. Khi đến sự khác biệt khá lớn, trong trường hợp này, có thực sự không có cách nào để giải thích sự khác biệt trong các xếp hạng mà không cần BMW hoặc mở EPA lên, và chúng tôi không mong đợi điều đó xảy ra bất cứ lúc nào sớm. Theo BMW, 2012 328i tự động có thể không được tái kiểm tra cho đến năm 2013 mô hình năm theo quy định EPA. Cho đến lúc đó, BMW sẽ quảng cáo thấp hơn ước tính 23/33 mpg của EPA cho 328i tự động được trang bị.

Đối với các tay sáu tốc độ 328i, nó giữ con số 23/34 mpg của nó. Chúng tôi coi đây là một cơ hội để thực hiện một trường hợp cho thanh, chúng tôi truyền 3-series của sự lựa chọn. Toyota Ben Thanh