Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay bán ròng mạnh là do họ đã bán thỏa thuận lên tới 9 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng giá trị giao dịch đạt 382,5 tỷ đồng. Như vậy, không tính lượng giao dịch thỏa thuận này thì khối ngoại trên HOSE chỉ bán ròng gần 45,8 tỷ đồng.Diễn biến giao dịch của khối ngoại trên sàn HOSE và HNX trong phiên ngày 10/12/2015 có phần trái ngược nhau. Trong khi họ đẩy mạnh bán ròng tới hơn 440 tỷ đồng trên sàn HOSE, tuy nhiên, tại sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 7 tỷ đồng.Cụ thể, tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã mua vào tổng cộng gần 6,4 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 153,6 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 18 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 586,4 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 11,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt trên 432,8 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại đã nâng chuỗi bán ròng của mình lên thành 8 phiên liên tiếp và trong phiên hôm nay họ bán ròng lên tới hơn 440 tỷ đồng, tăng 46% so với giá trị bán ròng của phiên trước, tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 12,38 triệu cổ phiếu.Trong đó, khối ngoại trên sàn này mua vào gần 5,5 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra hơn 17,8 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 142,8 tỷ đồng, còn giá trị bán ra đạt hơn 582,8 tỷ đồng.Như vậy, khối ngoại trên sàn HOSE đã bán ròng trong cả 8 phiên giao dịch đầu tiên của tháng 12, với tổng giá trị bán ròng lên tới hơn 1.563,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay bán ròng mạnh như vậy là do họ đã bán thỏa thuận lên tới 9 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng giá trị giao dịch đạt 382,5 tỷ đồng. Như vậy, nếu không tính lượng giao dịch thỏa thuận này thì khối ngoại trên HOSE chỉ bán ròng gần 45,8 tỷ đồng.Tinh chung cho cả giao dịch khớp lệnh, VIC bị khối ngoại bán ròng tới 9,28 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 394,2 tỷ đồng.Phiên hôm nay, HQC và GAS bị bán ròng lần lượt 10,9 tỷ đồng và 8,8 tỷ đồng.Chiều ngược lại, khối ngoại trên HOSE mua ròng mạnh nhất mã SBT, đạt hơn 5,8 tỷ đồng. SSI cũng được mua ròng trên 5,7 tỷ đồng.Trên sàn HNX, sau 3 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng hơn 7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 676.200 cổ phiếu. Phiên hôm nay, khối ngoại tên sàn HNX đã giao dịch rất ảm đạm, họ chỉ mua vào 899.500 cổ phiếu, cũng như bán ra chỉ 223.300 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 10,8 tỷ đồng, còn giá trị bán ra đạt trên 3,6 tỷ đồng.

Trong đó, mã PVS tiếp tục bị khối ngoại trên HNX bán ròng mạnh nhất, đạt gần 1,8 tỷ đồng. Chiều ngược lại, khối ngoại trên sàn này mua ròng tập trung hai mã SHB và PVC, đạt lần lượt 2,6 tỷ đồng và 2,2 tỷ đồng.Bình Minh


Theo stockbiz.vn

View more random threads: