Nếu trừ đi lượng bán thỏa thuận của SGH thì khối ngoại trên HNX vẫn mua ròng hơn 1 tỷ đồng.Tưởng chừng như việc những diễn biến giao dịch của khối ngoại sẽ trở nên tích cực trở lại sau khi họ bán ròng không phải quá mạnh ở phiên trước, tuy nhiên, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã đẩy mạnh bán ròng trên cả hai sàn.Cụ thể, khối ngọa đã mua vào tổng cộng hơn 6,6 triệu cổ phiếu, trị giá gần 228,4 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 13,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 391 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 6,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng gần 162,7 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng hơn 90,5 tỷ đồng (phiên hôm qua chỉ bán ròng vỏn vẹn 40 triệu đồng), tương ứng khối lượng bán ròng đạt gần 5,5 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào hơn 6,3 triệu cổ phiếu, nhưng bán ra tới hơn 11,8 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hươn 222,8 tỷ đồng, còn giá trị bán ra đạt hơn 313,3 tỷ đồng.Như vậy, chuỗi bán ròng của khối ngoại trên HOSE đã được nâng lên thành 11 phiên liên tiếp, với tổng giá trị đạt trên 1.700 tỷ đồng.

Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay bán ròng khá mạnh các cổ phiếu bluechips như VIC, BID, MSN... Trong đó, VIC bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 47,6 tỷ đồng. BID và MSN bị bán ròng lần lượt 20,4 tỷ đồng và 18,6 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại trên HOSE đã bán ròng cổ phiếu MSN lên tới 16 phiên liên tiếp, đạt tổng cộng trên 464,3 tỷ đồng.Chiều ngược lại, SSI dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt gần 19 tỷ đồng. VCB cũng được mua ròng hơn 8 tỷ đồng.Trên sàn HNX, sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng trở lại hơn 72 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là trên 1,45 triệu cổ phiếu. Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX chỉ mua vào vỏn vẹn 291.900 cổ phiếu, trong khi bán ra tới hơn 1,74 triệu cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 5,5 tỷ đồng, còn giá trị bán ra đạt trên 77,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại trên HNX phiên hôm nay bất ngờ bán ròng mạnh chủ yếu là do họ đã bán thỏa thuận lên tới hơn 1,46 triệu cổ phiếu SGH, tương ứng hơn 73,2 tỷ đồng. Như vậy, nếu trừ đi lượng thỏa thuận này thì khối ngoại trên HNX vẫn mua ròng hơn 1 tỷ đồng.Trong khi đó, hai mã PVS và VND đều bị bán ròng trên 1 tỷ đồng.Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX chỉ mua ròng chủ yếu mã PLC, đạt hơn 1 tỷ đồng.Bình Minh


Theo stockbiz.vn

View more random threads: