Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (Final Float Shares) của KDC đã giảm mạnh từ 117.580.568 cổ phiếu xuống 63.493.507 cổ phiếu.Đêm qua, quỹ ETF Market Vector Vietnam ETF (V.N.M) đã bất ngờ thông báo về việc điều chỉnh lại kết quả đảo danh mục quý IV/2015.Theo đó, số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (Final Float Shares) của KDC đã giảm mạnh từ 117.580.568 cổ phiếu xuống 63.493.507 cổ phiếu.Vốn hóa theo số cổ phiếu lưu hành tự do (Float MCap) của KDC cũng giảm từ 147.498.755 USD xuống còn 79.649.328 USD.Tỷ trọng của KDC trong danh mục V.N.M quý IV/2015 được điều chỉnh giảm từ 5% xuống chỉ còn 3,17%.

Như vậy, tỷ trọng của các cổ phiếu VIC, VCB, MSN, SSI, STB và BVH trong danh mục của V.N.M được giữ nguyên như cũ, trong khi đó, tỷ trọng các cổ phiếu còn lại là HAG, DPM, HPG, NT2, PVS, ITA, FLC, PVD, PPC, KBC, SHB, VCG, PVT và HHS đều được điều chỉnh tăng so với bản công bố cũ.Ở kỳ review danh mục quý III/2015, sau khi công bố kết quả đảo danh mục, V.N.M cũng đã công bố thay đổi trong danh mục với việc số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng của BID (Final Float Shares) đã được điều chỉnh giảm từ gần 718 triệu cổ phiếu xuống còn 410 triệu cổ phiếu.Và chỉ 1 ngày sau đó, V.N.M ETF đã thông báo không thêm BID vào danh mục đầu tư ở kỳ cơ cấu đó do 'sự cố' dữ liệu.Bình An


Theo stockbiz.vn