Ngày 16/12/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành hoán đổi cổ phiếu cho CTCP Chứng khoán Phú Hưng và CTCP Chứng khoán An Thành để thành lập CTCK mới.Theo đó, CTCK mới sẽ được thành lập có vốn điều lệ 202,58 tỷ đồng từ số vốn điều lệ 41 tỷ đồng của CTCK An Thành và hơn 347,4 tỷ đồng của CTCK Phú Hưng.Như vậy, đây cũng là thương vụ hợp nhất CTCK thứ 2 trong năm 2015 và thứ 4 trên TTCK. Trước đó, ngày 23/11, tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đã trao quyết định hợp nhất Công ty chứng khoán Hải Phòng (Haseco) và Công ty chứng khoán Á Âu (AAS). Đây là thương vụ hợp nhất công ty chứng khoán thứ ba trên thị trường chứng khoán. Sau khi sáp nhập công ty mới sẽ có tên là Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng (Haseco).Về tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu, căn cứ vào giá trị tài sản thuần trên báo cáo tài chính soát xét bán niên tại thời điểm 30/6/2015, cổ đông của Haseco và AAS sẽ được hoán đổi cổ phiếu sang cổ phiếu mới theo tỷ lệ tương ứng là 1.000:731 và 1.000:39. Có nghĩa là, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của Haseco sẽ được nhận 731 cổ phần của công ty hợp nhất; cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của AAS sẽ được nhận 39 cổ phần của công ty hợp nhất.Bình An


Theo stockbiz.vn