Linh vật sư tử bày trong nhà được dùng bằng nhiều chất liệu khác nhau, có thể bằng đá, bằng đồng, gốm, gỗ hoặc ngọc. Loại sư tử được làm bằng chất liệu nào cũng có tác dụng chống tà khí, [replacer_a] đem lại khí lành và tạo ra sức mạnh cho ngôi nhà. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chúng mạnh hay yếu còn tùy theo phương vị. Sư tử đồng đặt ở phương Bắc được cho là có tác dụng hóa giải mạnh nhất.

Lưu ý khi bày sư tử phải luôn đủ một cặp đực - cái để hỗ trợ âm - dương cho nhau, nếu chỉ có một con sẽ không có hiệu lực. Thông thường sư tử đực sẽ đặt bên trái, còn bên phải là chỗ của sư tử cái. [replacer_a] Nếu một con bị vỡ (hỏng) thì phải thay một đôi sư tử hoàn toàn mới. Tuyệt đối không được dùng lại con cũ và ghép thêm con mới.

Với loại sư tử bày trong nhà, [replacer_a] chú ý đầu sư tử phải đặt hướng ra cổng chứ không được quay ngang hoặc quay vào trong nhà. Nếu đặt sai cách sẽ khiến linh vật quay lại cắn ngược chủ nhà. Trong phong thủy, kiểu phạm này được gọi là tà khí tấn công hai bên sườn hoặc 'đánh tập hậu'.