UPCoM Index là chỉ số giá dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các cổ phiếu đăng ký giao dịch trên HNX có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%.Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo, kể từ ngày 04/1/2016, HNX sẽ thay đổi tính toán chỉ số toàn thị trường UPCoM Index theo phương pháp giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng.Theo đó, UPCoM Index là chỉ số giá dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các cổ phiếu đăng ký giao dịch trên HNX có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%.UPCoM Index không áp dụng tỷ lệ vốn hóa tối đa, chỉ áp dụng tỷ lệ tự do chuyển nhượng đã quy định trong Bộ Nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số cổ phiếu.Đồng thời, HNX sẽ ngừng việc tính toán thử nghiệm và công bố chỉ số UPCoM FF Index. Cũng kể từ ngày 04/01/2016, HNX sẽ chỉ tính toán và công bố duy nhất 1 chỉ số tổng hợp cho thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch là UPCoM Index.Chân Hoàn


Theo stockbiz.vn