Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay mua thỏa thuận lên tới hơn 3,4 triệu cổ phiếu MWG, tương ứng gần 296,3 tỷ đồng và bán thỏa thuận chỉ 20.000 cổ phiếu, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.Thị trường chứng khoán Việt Nam đã kết thúc năm 2015 đầy biến động. Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2015, khối nhà đầu tư nước ngoài đã có giao dịch đầy tích cực. Cụ thể, tính chung cho cả hao sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã mua vào hơn 9,2 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 406 tỷ đồng, trong khi bán ra chỉ hơn 3,2 triệu cổ phiếu, trị giá trên 85,5 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt gần 6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là trên 320,7 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng tới hơn 312,2 tỷ đồng (gấp 6,5 lần giá trị mua ròng của phiên trước) tương ứng khối lượng mua ròng là trên 5 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào hơn 8,2 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 394 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là 81,8 tỷ đồng.Việc khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay mua ròng mạnh như vậy chủ yếu là do giao dịch thỏa thuận của MWG. Cụ thể, khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay mua thỏa thuận lên tới hơn 3,4 triệu cổ phiếu MWG, tương ứng gần 296,3 tỷ đồng và bán thỏa thuận chỉ 20.000 cổ phiếu, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Tính chung cả giao dịch khớp lệnh thì khối ngoại trong phiên hôm nay đã mua ròng tới gần 296 tỷ đồng cổ phiếu MWG, tương đương hơn 3,4 triệu cổ phiếu.Hai mã KBC và VCB phiên hôm nay được mua ròng lần lượt 17 tỷ đồng và 13,4 tỷ đồng.Chiều ngược lại, VIC tiếp tục dẫn đầu về giá trị bán ròng của khối ngoại, đạt hơn 45,9 tỷ đồng. FLC và CSM bị bán ròng lần lượt 4,4 tỷ đồng và 3,2 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp, với giá trị mua ròng giảm 63% so với phiên trước và chỉ đạt gần 8,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 840.310 cổ phiếu. Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX giao dịch ảm đạm hơn haui phiên trước đó, họ mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu và bán ra chỉ 175.100 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 12 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là gần 3,7 tỷ đồng.

SHB phiên hôm nay dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt 3,3 tỷ đồng. PVC cũng được mua ròng hơn 2,3 tỷ đồng.Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX chỉ bán ròng chủ yếu mã DBC, đạt hơn 2,3 tỷ đồng.Bình Minh


Theo stockbiz.vn

View more random threads: