Sau 25 phiên bị bán ròng liên tiếp, với tổng giá trị đạt tới hơn 1.111,2 tỷ đồng, MSN đã được khối ngoại mua ròng trở lại hơn 877 triệu đồng. Khép phiên giao dịch, MSN vẫn giảm 1.000 đồng xuống 77.000 đồng/CP.Trong phiên ngày 30/12/2015, khối ngoại giao dịch không được sôi động như phiên trước, tuy nhiên họ đã mua ròng trên cả hai sàn HOSE và HNX. Tính chung cho cả sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã mua vào hơn 9 triệu cổ phiếu, trị giá gần 199,5 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 4,58 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 128,79 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 4,46 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là trên 70,67 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, sau phiên bán ròng rất mạnh trước đó, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 47,7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 2,2 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại trên sàn này mua vào hơn 6,3 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 4 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 167 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là gần 119,3 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, VCB tăng 300 đồng lên 44.300 đồng/CP và được khối ngoại trên HOSE mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 22,4 tỷ đồng. SSI và CAV được mua ròng lần lượt 14 tỷ đồng và 12,8 tỷ đồng.Đáng chú ý, sau 25 phiên bị bán ròng liên tiếp, với tổng giá trị đạt tới hơn 1.111,2 tỷ đồng, MSN đã được khối ngoại mua ròng trở lại hơn 877 triệu đồng. Khép phiên giao dịch, MSN vẫn giảm 1.000 đồng xuống 77.000 đồng/CP.Chiều ngược lại, VIC mặc dù tăng 500 đồng lên 46.000 đồng/CP, nhưng bị bán ròng hơn 31,5 tỷ đồng. Hai mã HHS và HPG đều bị bán ròng trên 7 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại đã có phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp, với giá trị mua ròng đạt hơn 22,9 tỷ đồng, (giảm 8,6% so với giá trị mua ròng của phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 2,22 triệu cổ phiếu. Phiên hôm nay, giao dịch của khối ngoại trên HNX tương tự như phiên trước, họ mua vào hơn 2,7 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra chỉ 509.435 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 32,4 tỷ đồng, còn giá trị bán ra đạt gần 9,5 tỷ đồng.

Mã AAA tăng mạnh 1.000 đồng lên 12.500 đồng/CP và được khối ngoại mua ròng tới hơn 5 tỷ đồng. SHB và IVS được mua ròng lần lượt 3,7 tỷ đồng và 2,68 tỷ đồng.Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX chỉ bán ròng chủ yếu mã DBC, đạt hơn 1,5 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch, DBC giảm 100 đồng xuống 26.000 đồng/CP.Bình Minh


Theo stockbiz.vn