Hai doanh nghiệp bị xử phạt là Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments và Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments vàCông ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.Theo đó, Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.Trong khi đó, Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí bị phạt 40 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.Bình An


Theo stockbiz.vn