10 CTCK có thị phần Môi giới lớn nhất Q4/2015 tại Sở GDCK Hà NộiMười (10) CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường Niêm yết lớn nhất trên HNX trong Qúy 4/2015:

STTTên CTCKThị phần (%)

1Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn11.27%

2Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT9.94%

3Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội8.34%

4Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam6.36%

5Công ty Cổ phần Chứng khoán MB5.19%

6Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt4.82%

7Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh4.61%

8Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime4.41%

9Công ty TNHH Chứng khoán ACB3.81%

10Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT3.54%Mười (10) CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường Upcom lớn nhất trên HNX trong Quý 4/2015:

STTTên CTCKThị phần (%)

1Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương VN51.96%

2Công ty Cổ phần Chứng khoán MB14.76%

3Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT4.35%

4Công ty Cổ phần Chứng khoán IB3.10%

5Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime2.75%

6Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt2.63%

7Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn2.46%

8Công ty Cổ phần Chứng khoán NH Đầu tư & Phát triển VN2.40%

9Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt1.63%

10Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt1.62%Mười (10) CTCK có thị phần môi giới Trái phiếu và Tín phiếu lớn nhất trên HNX trong Quý 4/2015:

STTThành viênNhóm

1Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VNNhóm có thị phần trên 10%

2Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM

3Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

4Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

5CTCP Chứng khoán Bản ViệtNhóm có thị phần dưới 5%

6Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

7Công ty TNHH Chứng khoán NH Á Châu

8CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

9Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

10Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh VượngTheo stockbiz.vn