Tỷ giá trung tâm mở cửa sáng ngày 6/1 vẫn giữ nguyên so với ngày 5/1 ở mức 21.907 USD/VND.Như vậy, sau 2 ngày đầu tiên biến động và đã tăng 17 VND/USD, ngày thứ ba của tuần giao dịch đầu năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 21.907 USD/VND so với ngày 5/1.

Bám theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá thương mại được niêm yết tại các ngân hàng thương mại trong những ngày đầu tiên áp dụng phương thức tỷ giá trung tâm đã không có biến động nhiều.Tuy nhiên, ngày 6/1, tỷ giá niêm yết tại nhiều ngân hàng đã giảm so với ngày 5/1.Cụ thể, Vietcombank đã giảm 35 VND/USD cả hai chiều mua bán đưa tỷ giá niêm yết về mức: 22.435 – 22.505 USD/VND.Tại BIDV, tỷ giá niêm yết ở mức 22.440 – 22.500 USD/VND, giảm 30 VND/USD ở chiều mua và 40 VND/USD ở chiều bán.Tại Vietinbank, tỷ giá ở mức 22.440 – 22.510 USD/VND, giảm 15 VND/USD chiều mua, giảm 25 VND/USD.Tại Eximbank, tỷ giá ở mức 22.410 – 22.510 USD/VND, giảm 40 VND/USD chiều mua, giảm 30 VND/USD chiều bán.

Theo một lãnh đạo ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM, với cơ chế tỷ giá trung tâm mới, các ngân hàng thương mại sẽ vất vả hơn nhưng đó mới chính là sự hấp dẫn của thị trường ngoại hối. Đến nay, hoạt động giao dịch ngoại tệ tại chính ngân hàng vẫn diễn ra bình thường, ngân hàng vẫn đủ khả năng cung ứng USD cho khách hàng doanh nghiệp của mình. Nếu muốn đánh giá sự tác động tới thị trường ngoại tệ cần phải chờ thêm thời gian nữa.Không cho biết về trạng thái ngoại tệ âm hay dương của ngân hàng này, vị lãnh đạo ngân hàng cho biết vẫn tuân thủ biên độ +/-20% vốn tự có.Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do trong những ngày này vẫn bám sát theo diễn biến tỷ giá của các ngân hàng thương mại, chưa có biến động nhiều về giá. Tuy nhiên, theo một chủ tiệm vàng, ngoại tệ tại quận 1, TP.HCM, số lượng người đến mua USD đã bắt đầu tăng lên, người bán USD hầu như không có.Ngày 6/1, tỷ giá USD/VND tự do được giao dịch ở mức 22.630 – 22.660 USD/VND.LINH LAN


Theo stockbiz.vn