VIC tiếp tục bị bán ròng phiên thứ 9 liên tiếp, đạt hơn 21,9 tỷ đồng. Tính chung cho cả 9 phiên giao dịch vừa qua, VIC bị bán ròng tổng cộng gần 400 tỷ đồng.Phiên giao dịch ngày 12/1/2016, khối ngoại đã bán ròng trên cả hai sàn, tuy vậy, giá trị bán ròng ở mức tương đối thấp. Cụ thể, khối ngoại đã mua vào tổng cộng hơn 10,3 triệu cổ phiếu, trị giá gần 170,6 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 6 triệu cổ phiếu, trị giá trên 182,29 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt gần 11,7 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng thứ 7 liên tiếp, tuy vậy, giá trị bán ròng của khối ngoại phiên hôm nay giảm mạnh 64% so với phiên trước và đạt gần 5 tỷ đồng, còn nếu xét về khối lượng thì khối ngoại trên sàn này đã mua ròng trở lại hơn 3,9 triệu cổ phiếu.

DLG dẫn đầu giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 21,2 tỷ đồng, Hai mã MSN và HHS được mua ròng lần lượt 15,4 tỷ đồng và 13,4 tỷ đồng.Trong khi đó, VIC tiếp tục bị bán ròng phiên thứ 9 liên tiếp, đạt hơn 21,9 tỷ đồng. Tính chung cho cả 9 phiên giao dịch vừa qua, VIC bị bán ròng tổng cộng gần 400 tỷ đồng.Bên cạnh VIC, phiên hôm nay, hai mã CTD và SSI bị bán ròng lần lượt 11,5 tỷ đồng và 10,4 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại giao dịch sôi động hơn phiên trước, tuy nhiên họ đã bán ròng trở lại hơn 6,7 tỷ đồng sau 11 phiên mua ròng liên tiếp trước đó. Mặc dù vậy, cũng tương tự như sàn HOSE, nếu xét về khối lượng thì khối ngoại trên HNX vẫn mua ròng 256.387 cổ phiếu.

Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX bán ròng chủ yếu mã DBC, đạt hơn 18,9 tỷ đồng. Chiều ngược lại, IVS được mua ròng hơn 3,7 tỷ đồng. Hai mã PVS và TIG được mua ròng hơn 3 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng.Bình Minh


Theo stockbiz.vn