Ngày 12/1/2016, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBCK đình chỉ hoạt động của CTCP Chứng khoán Viễn Đông.Theo đó, UBCKNN đình chỉ toàn bộ các hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Viễn Đông do không đáp ứng được các điều kiện quy định về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.Thời hạn đình chỉ từ ngày 12/1/2016 đến ngày 12/7/2016.Được biết, ngày 19/8/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 704/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Viễn Đông. Công ty này bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.Trước đó, ngày 03/12/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định về việc đình chỉ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc (VQSC) từ ngày 03/12/2015 đến ngày 03/6/2016.

Bình An


Theo stockbiz.vn