Hoạt động đấu giá trong năm 2015 tại Sở GDCK TP.HCM chứng kiến nhiều phiên IPO lớn của các doanh nghiệp nhà nước như Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên Cảng Sài Gòn, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam….Theo Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), bốn phiên đấu giá vào ngày cuối cùng của năm (31/12/2015) đã chính thức khép lại hoạt động đấu giá của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM trong năm 2015 với tổng số 50 đợt đấu giá được tổ chức thành công, tổng số cổ phần bán được là 338,1 triệu cổ phần tương ứng hơn 4,45 nghìn tỷ đồng.Hoạt động đấu giá trong năm 2015 tại Sở GDCK TP.HCM chứng kiến nhiều phiên IPO lớn của các doanh nghiệp nhà nước như Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên Cảng Sài Gòn, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam….Năm 2015 cũng là năm đánh dấu lần đầu tiên Sở GDCK TP. HCM thực hiện bán đấu giá cổ phần theo lô theo Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Với 2 phiên đấu giá thành công của Cienco 5, Cienco 6, việc bán đấu giá cổ phần theo lô đã thể hiện được tính hiệu quả nhờ làm tăng mức độ hấp dẫn của cổ phần đối với các nhà đầu tư lớn và thuận tiện hơn trong công tác thực hiện.Trong năm 2016, Sở GDCK TP.HCM tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Với một số phiên đấu giá lớn dự kiến của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), Tổng Công ty Bến Thành (Benthanh Group) cùng với sự chỉ đạo sát sao của Chỉnh phủ trong việc đẩy mạnh tái cơ cấu các DNNN thông qua CPH và thoái vốn nhà nước, 2016 được kỳ vọng sẽ là một năm có hoạt động đấu giá diễn ra đầy sôi động trên Sở GDCK TP.HCM.

Bình An/HSX


Theo stockbiz.vn