Khối ngoại đã nâng chuỗi bán ròng cổ phiếu VIC lên thành 10 phiên liên tiếp, với tổng giá trị bán ròng đạt hơn 445,8 tỷ đồng. Riêng trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng gần 48,8 tỷ đồng cổ phiếu này.Giao dịch của khối ngoại trong phiên ngày 13/1/2016 tiếp tục đi theo chiều hướng tiêu cực. Cụ thể, khối ngoại đã mua vào tổng cộng hơn 4,7 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 157 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 7,3 triệu cổ phiếu, trị giá gần 240,3 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 2,57 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt trên 83 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng lên tới hơn 82,4 tỷ đồng (gấp tới 16,6 lần so với giá trị bán ròng của phiên trước), tương ứng khối lượng bán ròng đạt trên 2,3 triệu cổ phiếu, đây cũng là phiên bán ròng thứ 8 liên tiếp của khối ngoại trên HOSE, với tổng giá trị bán ròng đạt hơn 270 tỷ đồng.

Khối ngoại đã nâng chuỗi bán ròng cổ phiếu VIC lên thành 10 phiên liên tiếp, với tổng giá trị bán ròng đạt hơn 445,8 tỷ đồng. Riêng trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng gần 48,8 tỷ đồng cổ phiếu này. Tiếp sau đó, PVD và CTD bị bán ròng lần lượt 18,3 tỷ đồng và 13 tỷ đồng.Chiều ngược lại, MSN được mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 13,6 tỷ đồng. Hai mã SSI và EIB được mua ròng lần lượt 7 tỷ đồng và 5,4 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại chỉ bán ròng nhẹ gần 616 triệu đồng (giảm mạnh 91% so với phiên hôm qua), tương ứng khối lượng bán ròng đạt 231.766 cổ phiếu.Trong đó, IVS tiếp tục dẫn đầu về giá trị mua ròng cảu khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 2,5 tỷ đồng. Tiếp sau đó, PLC cũng đã được mua ròng hơn 1,5 tỷ đồng. Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX chỉ bán ròng chủ yếu mã PVS, đạt hơn 3,3 tỷ đồng.Bình Minh


Theo stockbiz.vn

View more random threads: