Ngày 12/1, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sẽ phấn đấu nợ thuế năm 2016 không vượt quá 5% so với tổng thu ngân sách của thành phố.Theo ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016, Cục Thuế thành phố sẽ tăng cường các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định pháp luật.Bên cạnh đó, đơn vị này cũng triển khai đồng bộ các giải pháp rà soát 100% các khoản nợ thuế, phân tích cụ thể từng khoản nợ, thường xuyên đối chiếu nợ, tránh nợ sai, nợ ảo...Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy những giải pháp đã triển khai hiệu quả, đồng thời phải tích cực sáng tạo thêm nhiều chương trình mới như đối thoại doanh nghiệp, giảm thu tiền mặt chuyển sang ứng dụng hệ thống thuế điện tử..., trong đó, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh phải luôn ưu tiên đảm bảo giảm thời gian kê khai thuế, chuyển ý thức của công chức thuế từ cơ chế hỗ trợ sang cơ chế phục vụ chính trị của cơ quan thuế.Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, hết năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu nợ và cưỡng chế thu nợ là 23.428 tỷ đồng. Mặt khác, tổng thu trên địa bàn trong năm 2015 là 184.403 tỷ đồng, đạt 104,91% so với dự toán pháp lệnh năm, tăng 12,77% so với năm 2014./.Mỹ Phương


Theo stockbiz.vn