Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố danh mục cổ phiếu thành phần rổ VN30 kỳ 1/2016.Theo đó, trong kỳ I/2016, HOSE thêm vào 2 cổ phiếu là SBT và NT2 vào rổ VN30 và loại ra 2 cổ phiếu khác là CSM và VSH.Trong danh mục cổ phiếu dự phòng VN30 kỳ này còn có 5 cổ phiếu TTF, PDR, MWG, BMP, PGD.Các cổ phiếu VNM, VIC, MSN bị giới hạn tỷ trọng vốn hóa trong thành phần rổ VN30 lần lượt ở mức 28,89%, 46,88% và 89,54%.Bình An


Theo stockbiz.vn