Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh trong quý ​1 của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Theo đó, có 40,9% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 17,7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 41,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định trong quý I/2016.Về khối lượng sản xuất, có 42,2% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên; 17,6% số doanh nghiệp dự báo giảm và 40,2% số doanh nghiệp dự báo ổn định trong quý ​1 và có tới 91,6% doanh nghiệp dự báo năm 2016 có khối lượng sản xuất tăng so với năm 2015.Đối với đơn đặt hàng, xu hướng quý ​1/2016 so với quý ​4/2015 tiếp tục khả quan với 38,2% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng cao hơn; 18,1% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 43,7% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.Về đơn đặt hàng xuất khẩu, có 33% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu; 19,2% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 47,8% số doanh nghiệp dự kiến ổn định trong quý ​1/2016.Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong quý đầu năm nay có 22,4% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất sẽ tăng so với quý ​4/2015; 10,9% cho rằng chi phí giảm và 66,7% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất ổn định.Dự kiến, giá bán sản phẩm quý ​1/2016 so với quý ​4/2015, có 16,1% số doanh nghiệp dự báo giá bán sản phẩm sẽ cao hơn; 10,5% số doanh nghiệp dự báo giá bán sẽ thấp hơn và 73,4% số doanh nghiệp dự báo giá bán sản phẩm sẽ ổn định.Về tình hình tồn kho sản phẩm, có 16,5% số doanh nghiệp dự báo lượng hàng tồn kho sẽ tăng; 29,5% số doanh nghiệp cho rằng lượng hàng tồn kho sẽ giảm và 54,0% số doanh nghiệp dự báo sẽ giữ ổn định trong quý 1 này.Tổng cục Thống kê cũng cho biết xu hướng biến động lao động có chiều hướng tăng lên ở 6 tháng đầu năm 2016 và cả năm 2016 so với năm 2015. Theo đó, có 90,5% số doanh nghiệp dự kiến số lao động 6 tháng đầu năm 2016 tăng và giữ ổn định trong so với 6 tháng cuối năm 2015.Để các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn trong năm 2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho rằng, Việt Nam cần có những chính sách ưu đãi để khuyến khích cho những doanh nghiệp non trẻ về vấn đề tín dụng, quỹ hỗ trợ, thông tin tiếp cận thị trường để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển./.Thúy Hiền


Theo stockbiz.vn