Nếu trừ đi lượng thỏa thuận của CII thì khối ngoại trên HOSE vẫn bán ròng hơn 68,6 tỷ đồng.Sau chuỗi bán ròng liên tiếp trước đó, khối ngoại ngày 20/1/2016 đã mua ròng trở lại hơn 30 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng trên 1,4 triệu cổ phiếu.Đáng chú ý, trên sàn HOSE, sau 12 phiên bán ròng liên tiếp từ đầu năm 2016 với tổng giá trị đạt hơn 632,6 tỷ đồng, khối ngoại đã có phiên mua ròng đầu tiên với giá trị hơn 22 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng 698.900 cổ phiếu.

Đáng chú ý, việc khối ngoại trên HOSE mua ròng trở lại trong phiên hôm nay có sự đóng góp rất lớn đến từ giao dịch của CII. Cụ thể, khối ngoại trên HOSE đã mua ròng tới hơn 4 triệu cổ phiếu CII (hơn 90,8 tỷ đồng) và hầu hết đều được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận (4 triệu cổ phiếu, trị giá 90,8 tỷ đồng). Như vậy, nếu trừ đi lượng thỏa thuận này thì khối ngoại trên HOSE vẫn bán ròng hơn 68,6 tỷ đồng.Chiều ngược lại, VIC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, với tới hơn 36,7 tỷ đồng. Đây cũng là phiên thứ 15 liên tiếp VIC bị bán ròng với tổng giá trị gần 623 tỷ đồng.Hai mã HPG và PVD phiên hôm nay bị bán ròng lần lượt 25,6 tỷ đồng và 8 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại cũng đã mua ròng trở lại hơn 8 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng 727.700 cổ phiếu.

Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh hai mã TIG và PLC, đạt lần lượt 2,6 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng.Trong khi đó, họ bán ròng chủ yếu mã PVS, đạt hơn 2,8 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác đều có giá trị mua/bán ròng ở mức thấp.Bình Minh


Theo stockbiz.vn