Phiên hôm nay, VIC bị bán ròng tới hơn 43 tỷ đồng, đây cũng là phiên bán ròng thứ 16 liên tiếp của khối ngoại đối với cổ phiếu VIC, với tổng giá trị bán ròng đạt trên 666 tỷ đồng.Sau phiên mua ròng hôm qua nhờ vào giao dịch thỏa thuận của CII, giao dịch của khối ngoại đã quay trở về trạng thái bình thường và họ đã bán ròng trở lại hơn 105 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng gần 5 triệu cổ phiếu.Trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng trở lại hơn 95,6 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là hơn 4 triệu cổ phiếu.

Dẫn đầu về giá trị mua ròng trên HOSE phiên hôm nay vẫn cái tên quen thuộc VIC. Phiên hôm nay, VIC bị bán ròng tới hơn 43 tỷ đồng, đây cũng là phiên bán ròng thứ 16 liên tiếp của khối ngoại đối với cổ phiếu VIC, với tổng giá trị bán ròng đạt trên 666 tỷ đồng.Bên cạnh đó, hai cổ phiếu thép là HPG và HSG bị bán ròng lần lượt 19,4 tỷ đồng và 15,9 tỷ đồng.Chiều ngược lại, SSI dẫn đầu về giá trị mua ròng, đạt hơn 10,8 tỷ đồng. MSN và VCB được mua ròng lần lượt 5,3 tỷ đồng và 4,4 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại cũng đã bán ròng trở lại gần 9,7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 833,210 cổ phiếu.

Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay tiếp tục bán ròng mạnh nhất mã PVS, đạt hơn 13 tỷ đồng, đây cũng là phiên thứ 3 liên tiếp, PVS dẫn đầu gí trị bán ròng của khối ngoại trên HNX.HAi mã DBC và VCG bị bán ròng lần lượt 2 tỷ đồng và 1,6 tỷ đồng.Trong khi đó, khối ngoại mua ròng tập trung các cổ phiếu là PVB, BCC, PVC và KLS, với giá trị bán ròng đều trên 1 tỷ đồng.

Bình Minh


Theo stockbiz.vn