Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa có thông báo về mức lãi suất điều chỉnh của các khoản nợ xấu đã được VAMC mua.Theo đó, mức lãi suất này được áp dụng đối với các khoản nợ xấu được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý I/2016 (từ ngày đầu tháng Một đến 31/3/2016).Theo đó, trong quý 1/2016, lãi suất bằng VND vẫn được giữ nguyên ở mức 9,6%/năm. Trong khi đó, lãi suất USD được điều chỉnh giảm còn 4,2%/năm từ mức 4,3% trong quý 4/2015. Lãi suất bằng EUR cũng được điều chỉnh giảm còn 4,8%/năm từ mức 5,4% trong quý 4/2015.Trong kế hoạch hoạt động năm 2016, VAMC tiếp tục thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt và triển khai mua, bán nợ xấu theo giá thị trường theo phương án được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.Tính từ khi hoạt động đến thời điểm 31/12/2015, VAMC đã phát hành trái phiếu đặc biệt hơn 243.000 tỷ đồng. Cùng với việc mua nợ, VAMC cũng đã phối hợp với các tổ chức tín dụng thực hiện tốt việc thu hồi nợ, thanh toán trái phiếu đặc biệt.Lũy kế từ năm 2013 đến 31/12/2015, VAMC đã thu hồi nợ được 22.783 tỷ đồng (bao gồm thu từ bán nợ, tài sản bảo đảm…), đạt 228% so với kế hoạch đầu năm đã đề ra; thanh toán trái phiếu đặc biệt cho các tổ chức tín dụng với giá trị 11.737,8 tỷ đồng./.Thúy Hà


Theo stockbiz.vn