Khối ngoại trong phiên hôm nay tiếp tục bán ròng hơn 80 tỷ đồng trên HOSE, nhưng đã mua ròng trở lại trên 2,5 tỷ đồng ở sàn HNX.Ngày 22/1, giao dịch của khối ngoại trên hai sàn HOSE và HNX đã có những diễn biến trái ngược nhau. Tuy nhiên, tính chung cho cả hai sàn, khối ngoại đã mua vào tổng cộng gần 22,7 triệu cổ phiếu, trị giá gần 387 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 25,4 triệu cổ phiếu, trị giá trên 464,7 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 2,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là trên 77,8 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại đã tiếp tục bán ròng hơn 80,3 tỷ đồng (giảm 16%) so với giá trị bán ròng của phiên trước), tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 3,36 triệu cổ phiếu.

Khối ngoại phiên hôm nay bán ròng mạnh nhất mã BID, đạt hơn 42 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HAG và GAS bị bán ròng lần lượt 34,44 tỷ đồng và 24,5 tỷ đồng.Chiều ngược lại, FIT được mua ròng hơn 17 tỷ đồng. SSI và DLG được mua ròng lần lượt 16 tỷ đồng và 10 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 2,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 647.440 cổ phiếu.

Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX tiếp tục bán ròng mạnh nhất mã PVS, đạt hơn 10,6 tỷ đồng, đây cũng là phiên thứ 4 liên tiếp PVS bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất sàn HNX, với tổng giá trị bán ròng đạt hơn 28,5 tỷ đồng.. Hai mã BID và SHB phiên hôm nay bị bán ròng lần lượt 8 tỷ đồng và 1,25 tỷ đồng.Chiều ngược lại, VND được mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 7,8 tỷ đồng. HUT cũng được mua ròng trên 4,8 tỷ đồng. Các mã API, NTP, VCG, KLS và PLC đều được mua ròng trên 1 tỷ đồng.Bình Minh


Theo stockbiz.vn