Hiện SCIC vẫn đang quản lý vốn tại 197 doanh nghiệp với giá trị thị trường gần 96.000 tỷ đồng.Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2015. Theo đó, các chỉ tiêu kinh doanh của công ty đều tăng trên 45% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.414 tỷ đồng, tăng 46%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 25,6%.Năm 2015, SCIC đã bán vốn thành công tại 120 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 116 doanh nghiệp), thu về 4.491 tỷ đồng trên giá vốn 1.682 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 2,7 lần. So với năm 2014, kết quả bán vốn năm 2015 gấp 2,32 lần về giá trị, gấp 1,6 lần về số lượng doanh nghiệp.Tính đến 31/12/2015, danh mục quản lý của SCIC còn 197 doanh nghiệp với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 20.020 tỷ đồng, chiếm 23% vốn điều lệ, với giá trị thị trường đạt khoảng 95.697 tỷ đồng. Trước đó, đầu tháng 10/2015, Chính Phủ đã cho phép SCIC thoái hết vốn tại Vinamilk, Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền Phong, FPT Telecom, Bảo hiểm Bảo Minh... Đây đều là những doanh nghiệp đóng góp lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty.Công tác đầu tư của SCIC có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng mức đầu tư giải ngân trong năm 2015 trên 8.000 tỷ đồng. Một số dự án quy mô lớn đã triển khai như: Dự án khu đất 29 Liễu Giai, Tháp truyền hình hợp tác với Đài truyền hình Việt Nam, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án hợp tác với bệnh viện Nhi Trung Ương, dự án nhà máy sản xuất vắc xin quy mô công nghiệp…Năm 2016, định hướng hoạt động của SCIC là tiếp tục nhận bàn giao vốn tại các tập đoàn, tổng công ty sau khi hoàn thành cổ phần hoá. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ vốn theo lộ trình và chỉ đạo của Chính phủ.Về công tác đầu tư, SCIC sẽ tham gia mua cổ phần lần đầu của các tập đoàn, tổng công ty khi cổ phần hóa và các khoản đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực ngân hàng của các tập đoàn, tổng công ty theo Nghị quyết 15 và Quyết định 51.Bạch Dương


Theo stockbiz.vn