Chuỗi bán ròng VIC của khối ngoại được nâng lên thành 18 phiên liên tiếp, đạt hơn 757 tỷ đồng.Giao dịch của khối ngoại trong phiên ngày 25/1/2016 trên sàn HOSE và HNX có những diễn biến trái ngược nhau.Cụ thể, khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay đẩy mạnh bán ròng gần 145 tỷ đồng (tăng mạnh 80% so với giá trị bán ròng của phiên cuối tuần trước), tương ứng khối lượng bán ròng là trên 5,4 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại trên HOSE đã có chuỗi 3 phiên bán ròng liên tiếp, với tổng giá trị bán ròng vào khoảng gần 321 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại trên HOSE đẩy mạnh bán ròng lên tới 74 tỷ đồng cổ phiếu VIC (1,5 triệu cổ phiếu). Như vậy, chuỗi bán ròng VIC của khối ngoại được nâng lên thành 18 phiên liên tiếp, đạt hơn 757 tỷ đồng.Hai mã HAG và VCB phiên hôm nay bị bán ròng lần lượt 38 tỷ đồng và 27 tỷ đồng.Chiều ngược lại, khối ngoại trên HOSE mua ròng mạnh nhất mã DLG, đạt hơn 12 tỷ đồng. SSI và BHS được mua ròng lần lượt 6,7 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 18 tỷ đồng (gấp 7 lần so với giá trị mua ròng của phiên cuối tuần trước), tương ứng khối lượng mua ròng là trên 1,5 tỷ đồng.HUT là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở phiên hôm nay, đạt hơn 8,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO cũng được mua ròng trên 5 tỷ đồng. Hai mã TIG và NTP được mua ròng lần lượt 2,87 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng.Chiều ngược lại, PVS vẫn dẫn đầu về giá trị bán ròng của khối ngoại trên HNX, tuy nhiên, giá trị bán ròng ở phiên hôm nay chỉ đạt hơn 1,5 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại đều có giá trị bán ròng ở mức thấp.Bình Minh


Theo stockbiz.vn