Ngày 26/1, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư Việt Hà đã bán đấu giá hơn 18,7 triệu cổ phần ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tương đương 24,3% vốn điều lệ công ty sau cổ phần hóa, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.Phiên đấu giá có 11 nhà đầu tư đăng ký tham gia, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 44,5 triệu cổ phần, cao gấp 2,3 lần so với tổng khối lượng chào bán, trong đó có 25,7 triệu cổ phần đặt mua hợp lệ.Cụ thể, mức giá đặt mua cao nhất trong phiên là 10.500 đồng/cổ phần, giá thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần. Theo đó, khối lượng đặt mua cao nhất là 9,2 triệu cổ phần và thấp nhất là 1.000 cổ phần.Kết quả phiên đấu giá đã bán hết 100% số cổ phần IPO cho 6 nhà đầu tư (bao gồm: 1 nhà đầu tư tổ chức và 5 nhà đầu tư cá nhân). Mức giá đấu thành công cao nhất là 10.500 đồng/cổ phần và giá đấu bình quân là 10.100 đồng/cổ phần.Như vậy, tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 188,8 tỷ đồng, cao hơn 1,8 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm.Đại diện Công ty cho biết, theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của Công ty sau cổ phần hóa sẽ là 769 tỷ đồng. Bên cạnh việc bán đấu giá cổ phần ra công chúng, Công ty sẽ dành gần 257.900 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong công ty và hơn 18,7 triệu cổ phần dự kiến bán cho cổ đông chiến lược.Theo đó, Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ hơn 39,2 triệu cổ phần, tương ứng với 51% vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa./.


Theo stockbiz.vn